Wednesday, 28/09/2022 - 04:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Thịnh

Tham gia bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2022

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-PGDĐT ngày 25/8/2022 của phòng GDĐT về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Ngày 30/8/2022, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Đồng Thịnh tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện cán bộ quản lý các trường 3 cấp học trong toàn huyện tham gia trực tiếp tại điểm cầu Phòng GDĐT. Tại điểm cầu trường Tiểu học Đồng Thịnh, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (cả giáo viên hợp đồng giao khoán) tham gia với hình thức trực tuyến.

Ngay sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Doãn Khánh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã được nghe các đồng chí báo cáo viên trao đổi, triển khai các nội dung:

- Kết quả tình hình kinh tế - xã hội huyện Định Hóa 8 tháng đầu năm 2022. Định hướng trong phát triển kinh tế - xã hội huyện những tháng cuối năm;

- Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2023;

- Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII;

- Chuyên đề toàn khóa, và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức của bản thân về các vấn đề được bồi dưỡng, tập huấn; liên hệ, vận dụng vào công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng, tập huấn tại các điểm cầu:

Đồng chí: Đặng Thái Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

 

Đồng chí: Trần Doãn Khánh - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Đồng chí: Trần Văn Tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Đồng Thịnh
Bài tin liên quan