Wednesday, 28/09/2022 - 02:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Thịnh

Tuyển sinh lớp 1, năm học 2022-2023

         Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-PGDĐT ngày 18/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023, ngày 15/6/2022 Trường Tiểu học Đồng Thịnh tổ chức tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023. 
         Một số hình ảnh về công tác tuyển sinh của nhà trường:

 

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Đồng Thịnh
Bài tin liên quan