Wednesday, 28/09/2022 - 04:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Thịnh

Ngày 02/02/2020 Trường tiểu học Đồng Thịnh kết hợp với Trung tâm y tế và Trạm y tế thực hiện phun thuốc phòng dịch bệnh mùa đông

       Ngày 02/02/2020 Trường tiểu học Đồng Thịnh kết hợp với Trung tâm y tế và Trạm y tế thực hiện phun thuốc phòng dịch bệnh mùa đông. Các phòng ban, lớp học, các khu vực trong nhà trường đều được phun thuốc và đảm bảo vệ sinh. 

Bài tin liên quan