Monday, 26/07/2021 - 23:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Thịnh

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

  • PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THỊNH
  • CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  • Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học 2021 - 2022

 

Kính gửi : Ban giám hiệu trường Tiểu học Đồng Thịnh

1. Họ và tên học sinh:................................................ Nam: ......             Nữ: ......

Sinh ngày ….. tháng ….. năm ………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………........

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………………

Số điện thoại nhà riêng:…………………………………………………………….

2. Họ tên bố:………………………………………… Điện thoại:…………………

Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………

3. Họ tên mẹ:………………………………………… Điện thoại:…………………

Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………

Tôi viết đơn này xin cho em …………………………………………được theo học lớp 1, trường Tiểu học Đồng Thịnh. Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

 

 

PHỤ HUYNH HỌC SINH

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

...........................................................

 Ghi chú:

- Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 chứng nhận trẻ đã học qua chương trình mẫu giáo 5 tuổi của trường Mầm non + 01 giấy khai sinh (trích lục dấu đỏ) + 01 bản hộ khẩu photo (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú, các giấy chứng nhận ưu tiên: Hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ, ... (nếu có).

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 137
Hôm qua : 601
Tháng 07 : 1.356
Năm 2021 : 8.891