Wednesday, 28/09/2022 - 03:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Thịnh

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

          

          Kính gửi: Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyên Định Hóa.

Thực hiện công văn số 42/LĐLĐ ngày 2/6/2020 của Ban thường vụ LĐLĐ huyện Định Hóa  về việc  báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trường tiểu học Đồng Thịnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Tình hình chung:

a. Thuận lợi:

Công đoàn trường tiểu học Đồng Thịnh có chi bộ Đảng lãnh đạo. Đội ngũ đoàn viên Có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần tự học, tự rèn cao, luôn có ý thức học hỏi để nâng cao tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ.

Là một tập thể đoàn kết biết giúp đỡ nhau, thống nhất cao trong mọi hoạt động cũng như trong cuộc sống. Nghiêm túc thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành và các cấp tổ chức.

b. Khó khăn:

- Trường còn có phân hiệu lẻ nên có phần ảnh hưởng đến công trác hoạt động của Công đoàn.

          - Cở sở vật chất còn chưa đầy  đủ chưa có phòng làm việc riêng cho công đoàn và các phòng ban trong nhà trường.

          - Quỹ công đoàn còn hạn hẹp chưa đáp ứng nhu cầu cho việc khen thưởng các cấp.

          - Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nghỉ kéo dài gây khó khăn cho một số các Công đoàn viên hợp đồng vì không có lương đời sống gặp nhiều khó khăn nhất là các đoàn viên đã lập gia đình.

2. Tình hình CNVCLĐ

- Tổng số CNVCLĐ: 25 ; Nữ: 23 ; Tổng số đoàn viên: 22

- Tổng số  Biên chế: 21; Nữ: 21; Đảng viên: 16

- Trình độ chuyên môn:  Đại học: 10; Cao đẳng: 11;  Trung cấp: 2

- Trình độ chính trị: Cao cấp: 0  Trung cấp: 02

- 100% công đoàn viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Tác động của dịch bệnh covid – 19 và kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch.

Thời gian nghỉ tránh dịch là thời gian các công đoàn viên chủ yếu làm việc tại nhà .Công đoàn kết hợp với Ban giám hiệu thực hiện tốt các yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động về công tác phòng chống dịch covid-19 tới cán bộ, nhân viên, học sinh và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tham mưu chuẩn bị về cơ sở vật chất khi đón học sinh quay lại trường học sau nghỉ dịch. Tuyên truyền phòng tránh dịch ; lao động vệ sinh khử trùng khuôn viên trường và các phòng học do Công đoàn tổ chức là: 04 buổi với  92 lượt người tham gia.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-LĐLĐ ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về chương trình công tác Công đoàn năm 2020 với chủ đề Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Ban Chấp hành CĐCS đã xây dựng chương trình hành động cụ thể trong năm học của công đoàn trên cơ sở chỉ đạo của công đoàn ngành và thực tế của công đoàn trường: xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền, quy chế làm việc của BCH Công đoàn; tổ chức sinh hoạt công đoàn theo định kỳ, có sơ kết tổng kết, đánh giá cụ thể.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được coi trọng. Vận động đoàn viên nghiêm túc học tập và chấp hành tốt các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoach của các cấp ủy Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành.

3. Công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ban chấp hành Công đoàn chủ động triển khai các văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động như chế độ nghỉ thai sản, chế độ nâng lương định kì, nâng lương trước thời hạn, chế độ nghỉ ốm...

Tham mưu cùng chính quyền chi động viên các hoạt động chuyên môn và hoạt động văn nghệ thể dục thể thao.

Công đoàn trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, và đề xuất giải pháp, giải quyết kịp thời các vướng mắc, liên quan đến lợi ích hợp pháp chính đáng của  người lao động. Tích cực tham mưu với các cấp đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho nhà giáo, người lao động. Triển khai đầy đủ các chỉ thị của Đảng, Chính phủ đến cán bộ viên chức. Làm tốt chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho công đoàn viên. Tham gia công khai việc phân công công tác đầu năm. Kết quả: 100% CCVC được hưởng đúng đủ các chế độ về lương và phụ cấp đối với khu vực đặc biệt khó khăn 135; 02 đ/c nâng lương trước thời hạn, 01 đ/c nâng lương thường xuyên.

- Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho 22 Công đoàn viên.

4. Công tác tuyên truyền giáo dục

Công đoàn phối hợp với chính quyền chuyên môn, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, triển khai các cuộc vận động lớn của ngành. Tổ chức học tập các chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền và vận động đoàn viên công đoàn  tham gia và thực hiện tốt Luật GD, Luật thi đua khen thưởng và Luật công đoàn sửa đổi, chương trình công tác Công đoàn, tuyên truyền giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội. Kết quả: tuyên truyền kỷ niệm 90 Năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 01 buổi ; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng hình thức tuyên truyền và tổ chức cho học sinh vẽ tranh về Bác Hồ với trên 70 học sinh tham gia ....

5. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NGNLĐ.

- Phối hợp cùng chính quyền nhà trường tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động lớn do ngành phát động: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương –tình thương-Trách nhiệm”; Cuộc vận động “Mỗi Thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Kết quả: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020): 100% các đồng chí nư đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

6. Kết quả trên các mặt hoạt động khác.

- Công đoàn quản lý tài chính công đoàn được bảo đảm theo chế độ, sử dụng quỹ công đoàn đúng mục đích,đáp ứng cho nhu cầu thu chi của CĐCS.

+ Phần thu: CĐ đã trích nộp đầy đủ kinh phí về LĐLĐ huyện.

+ Phần chi: CĐ thực hiện đúng hướng dẫn của CĐ cấp trên về việc thu chi ngân sách công đoàn.

- Phong trào “Giỏi việc tr­ường, đảm việc nhà” đ­ược công đoàn quan tâm. Ngay từ đầu năm Công đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Giỏi việc tr­ường, đảm việc nhà”. Tổ chức cho chị em cán bộ giáo viên đăng ký danh hiệu. Ban nữ công đã chỉ đạo, vận động nữ CBGV tích cực thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy.

7. Những đề xuất, kiến nghị. Những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cấp công đoàn. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

7.1.Những ưu điểm;  tồn tại, hạn chế.

          * Ưu điểm

          - Vận động được đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua.

          - Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các hoạt động dạy và học.

          - Xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Công đoàn, tham gia xây dựng các quy chế khác của nhà trường.

          - Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn.

          - Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên ốm đau, việc hiếu, hỷ kịp thời.

          - Tham mưu đề xuất với nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho đoàn viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên lao động. Thực hiện dân chủ hoá trường học, xã hội hoá giáo dục trong nhà trường.

* Tồn tại, hạn chế:

- Các thành viên BCH công đoàn chủ yếu đầu tư cho công tác chuyên môn nên sự đầu tư cho công tác công đoàn còn hạn chế.

- Hoạt động của tổ chức công đoàn chưa rõ nét. Tổ chức thực hiện hoạt động các phong trào chưa thường xuyên.

- Công đoàn mới chỉ đem lại quyền lợi cho Công đoàn viên,thu nhập của Công đoàn viên còn thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến  đoàn viên Công đoàn.

* Nguyên nhân

- Đội ngũ BCHCĐ đều kiêm nhiệm, thời gian giành cho hoạt động còn hạn chế.

- Sinh hoạt thường kỳ của công đoàn vẫn còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, chưa phát huy hết tính tích cực sáng tạo của đoàn viên công đoàn.

7.2. Những bài học kinh nghiệm

- Coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là Chi bộ trường, chủ động phối hợp và xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhằm tạo lên sức mạnh tổng hợp.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong BCH, trong đội ngũ, phát huy trí tuệ của tập thể, của BCH.

- Dù bất cứ trong tình huống nào, việc chỉ đạo thực hiện công tác công đoàn cũng đảm bảo 3 chức năng:

+ Chức năng tham gia quản lý.

+ Chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên.

+ Giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên nâng cao năng lực, phẩm chất, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

- Hoạt động của công đoàn luôn gắn chặt với hoạt động của chuyên môn

7.3. Những đề xuất, kiến nghị:  Không

         III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động ĐVCĐ thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

          - Động viên ĐVCĐ tự học tự rèn nâng cao kiến thức và chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo dục, tiếp cận giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền và thực hiện chỉ đạo phòng tránh dịch Covid -19.

  - Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ĐVCĐ, tạo điều kiện cho ĐVCĐ học tập nâng cao trình độ. Công khai chế độ chính sách và quyền lợi của ĐVCĐ để đoàn viên yên tâm công tác.

- Chỉ đạo ban thanh tra, Uỷ ban kiểm tra, ban nữ công hoạt động đều đặn hơn.

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp vào đảng.

- Động viên ĐVCĐ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt  nhiệm vụ.

- Tổng kết thi đua Công đoàn năm học 2019-2020, hoàn thành hồ sơ đề nghị khen thưởng công đoàn và tổng kết các phong trào thi đua trong năm học.

- Triển khai và thực hiện các nhiệm vụ mới của năm học 2020 – 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công đoàn trường TH Đồng Thịnh. Kính mong Công đoàn cấp trên xem xét chỉ đạo để bản báo cáo lần sau được đầy đủ hơn.                         

 

     Nơi nhận:                                                         

                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH

 - LĐLĐ huyện ( B/c);                                                         CHỦ TỊCH

- Lưu CĐ trường.  

 

                                                           

                                                                                     Đàm Thị Tuyến

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan