Wednesday, 28/09/2022 - 04:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Thịnh

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỞNG ỨNG "NGÀY SÁCH VIỆT NAM", PHÁT ĐỘNG CUỘC THI "ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC" NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày 24/5/2022 trường Tiểu học Đồng Thịnh tổ chức Hoạt động trải nghiệm hưởng ứng "Ngày sách việt nam", phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm học 2021 - 2022.

Hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Đồng Thịnh
Bài tin liên quan