Monday, 26/07/2021 - 22:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Thịnh

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỰC TẾ, NĂM HỌC 2020-2021

Biểu mẫu 06

          PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THỊNH

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020-2021

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

307 

 67

 66

63 

56 

55 

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

307 

 67

 66

63 

56 

55 

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

 

 

 

 

 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 305

99,7%

 65

97%

 66

100%

63 

100%

56

100% 

 55

100%

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

201

65,5% 

45

67,2%

42 

63,6

44 

69,8%

 35

62,5%

35 

63,3%

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 0

2

Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 2

0,7%

2

 3%

 0

 0

 

 

Đồng Thịnh, ngày 31 tháng 5 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Phạm Thị Phương

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 135
Hôm qua : 601
Tháng 07 : 1.354
Năm 2021 : 8.889