Trường Tiểu học Đồng Thịnh nằm ở trung tâm xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trường được tách ra từ Trường Phổ thông Cơ sở Đồng Thịnh theo Quyết định số 895/TCCB ...